Nhận trợ cấp lên đến USD 3000

Đăng ký chương trình Trợ cấp!

Điền thông tin vào mẫu yêu cầu

Thông qua chương trình, các Partners của Forex4you sẽ được trao cơ hội để thúc đẩy và phát triển mạng lưới khách hàng của mình.

  • Điền thông tin vào mẫu yêu cầu
  • Phản hồi Email của chúng tôi, quý khách sẽ nhận được email này trong ít phút
  • Nhận đến USD 3000


Quý khách có thể dùng số tiền này để quảng bá các dịch vụ, tổ chức các buổi hội thảo hay dùng vào các chương trình quảng bá nào mà quý khách tin tưởng để thu hút khách hàng. Chúng tôi đang giúp quý khách tăng thêm khả năng thu nhập của mình!

Quý khách có thể dùng số tiền này để quảng bá các dịch vụ, tổ chức các buổi hội thảo hay dùng vào các chương trình quảng bá nào mà quý khách tin tưởng để thu hút khách hàng. Chúng tôi đang giúp quý khách tăng thêm khả năng thu nhập của mình!

Làm cách nào để nhận Trợ cấp?

Chương trình dành cho tất cả các tài khoản Partner cũ và mới đều có thể đăng ký và tham gia. Sau khi đăng ký, quý khách sẽ nhận được một email và trả lời những câu hỏi bắt buộc. Sau khi gửi phản hồi kèm với những câu trả lời đó, các bộ phận liên quan sẽ xem xét và đánh giá và liên hệ với bạn khi được chấp thuận.

Gọi
Chat