Loại đối tác

Chương trình nào phù hợp với bạn hơn?


Góp phần thúc đẩy Share4you và Forex4you, bạn có quyền hưởng lợi từ một trong ba chương trình đối tác của chúng tôi. Trở thành một phần của thành công của chúng tôi!

Liên kết

Dành cho đối tác có trang web, blog, forum, tài khoản mạng xả hội hoặc thường xuyên tham gia các hoạt động trực tuyến

Tìm hiểu thêm
Chương trình 3 cấp độ – Lợi nhuận từ đối tác và khách hàng đối tác phụ của họ. Nhận 50% ở cấp 1, 16,7% hoặc cấp 2 và 5,6% ở cấp ba.
Nhận đến 10$từ spread trên cặp EURUSD
Nhận lên đến 5$cho mỗi lệnh được mở
Nhận lên đến 8$hoa hồng cho lệnh sao chép từ Share4you
Thúc đẩy các dịch vụ Share4you và Forex4you
Hoàn tiền (lệnh tự động) cho khách hàng của bạn
Hoa hồng không giới hạn trên mỗi khách hàng

PRO STP Markup

Chương trình liên kết đặc biệt để thu hút các traders tiềm năng tham giao vào Forex4you

Tìm hiểu thêm
Bạn có thể chọn mức phí mà khách hàng của bạn sẽ trả cho bạn trong số sáu lựa chọn có sẵn ($ 7, $ 15, $ 30*, $ 40* hoặc $ 50* cho mỗi lô) và có lợi ích tối đa
*Được xem xét theo yêu cầu cá nhân gửi email cho: partners@forex4you.com
Chương trình chỉ dành cho tài khoản ProSTP.

Đối tác của chúng tôi bao gồm…

Hội thảo và sự kiện
Chia sẻ phần chênh lệch và hoa hồng
Báo cáo trực tuyến
Công cụ Marketing và hỗ trợ
Tài khoản quản lý của bạn
Hoa hồng không giới hạn
Gọi
Chat