Tin tức

Tài liệu quảng cáo mới cho Partner

Đăng trên Tháng Tám 24, 2017 tại 12:13 chiều

Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hợp tác với mọi Partner của chúng tôi và hôm hay chúng tôi muốn giới thiệu các tài liệu quảng cáo mới dành cho Partner của Forex4you. Chúng tôi đã thêm hơn 140 banner với 4 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Hãy tiến lại gần nhau hơn.

Trước tiên chúng tôi tiến hành nghiên cứu khám phá các chủ đề phổ biến nhất trong Forex của các khách hàng, sử dụng phương pháp này chúng tôi có thể được các điểm CTR, CTA và hiệu quả quảng cáo tổng thể tốt nhất. Theo nghiên cứu, chúng tôi chia các banner thành một số loại dịch vụ: Forex4you và Share4you:

Các kiểu banner của Forex4you:

  • Tổng hợp – Các chương trình khuyến mãi nói chung về thị trường Forex với slogan thu hút.
  • Tài khoản – Về các loại tài khoản giao dịch có thể mở tại Công ty chúng tôi và lợi thế dành cho khách.
  • Điều kiện giao dịch – Về điều kiện giao dịch tại Công ty chúng tôi và lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.

Các kiểu banner của Share4you:

  • Tổng hợp – Các chương trình khuyến mãi chung về dịch vụ Share5you với slogan thu hút.
  • Leader – Lợi thế của các Leader tại Share4you và làm thế nào để tăng lợi nhuận từ việc chia sẻ các tín hiệu giao dịch.
  • Follower – Lợi thế của các Follower tại Share4you và cách kiếm tiền từ đầu tư vào Forex mà không cần quá kiến thức.

Tài liệu quảng cáo mới được chia thành hai loại: động và tĩnh, do đó bạn có thể chọn giải pháp tốt nhất để sử dụng (nền tảng). Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đối với các biểu ngữ động, chúng tôi sử dụng công nghệ HTML5, đã trở thành tiêu chuẩn mới và là cách duy nhất có thể dùng trên Google Display với quảng cáo động.

Các banner sẽ có sẵn 5 kích cỡ phổ biến nhất được quy ước từ Google Display và Facebook và tất nhiên, các banner có thể sử dụng trên các nền tảng khác như website, blog…

Sincerely,
Forex4you

Gọi
Chat